Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


07-10-1762 Lena van Leuven echtg. Matthijs van der Kolk


(Karsseboom) Extract uijt de Resolutien van mijn Edele Heeren van den Gerechten der Stadt Dordrecht in Hun Edele Groot Achtb. vergadering genomen op
Donderdag den 7e October 1762.
Mijne Edele Heeren van den Gerechte gelet hebbende op 't verregaande slegt gedrag van Lena van Leuven Huijsvrouw van Matthijs van der Kolk en de klagten van de naaste vrienden van gem: L. van der Kolk hebben na voorgaane deliberatie, goedgevonden en verstaan de gemelde Lena van Leuven, bij provisie voor den tijd van twee Jaaren te confineeren in Stads Kranksinnig en beterhuijs, om aldaar met haare handen de Kosten winnen, zonder in dien tijd uit 't zelve huijs te mogen gaan off langer in 't zelve te mogen blijven, als met nadere Kennis van Hun Edele groot Achtbare. Accordeert met de voors. Resol. Jb. Karsseboom.

Solvit eene gulde twaalf st.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.