Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


09-04-1770 Franc Jorisse Opmeer


(Doom) Schout, Burgemeesterren en Schepene der stad Schiedam geëxamineert hebbende de requeste gepresenteert bij Lijsbeth van Loveren, huisvrouw van Franc Jorisse Opmeer woonende binnen deeze Stad, en gelet op 't verzoek daarinne gedaan, hebben de Suppliante geauthoriseert en gequalificeert, authoriseere en qualificeeren dezelve bij deezen omme haar gemelde man Franc Jorisse Opmeer ter zaake van dronkenschap, midsgaders slegt en kwaadaardig gedrag in een daartoe gequalificeert huis binnen deeze provincie te mogen confineeren. Gedaan den 9e April 1770.
In kennisse van mij G.C. du Bois.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.