Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


19-05-1770 Wouter Verduijn (ontslagen)


(Karsseboom) Aan den Ed: Agtb: Geregte van Westbarendrecht
Geven onderdanig te kennen Cornelis Verduijn, wonende te Oostijsselmonde, en Huig van Oort wonende onder Oostbarendrecht, in huwelik hebbende Pietertje Verduijn; Dat zij Supplianten na bekome Consent van permissie van UwEd: Agtb. hunnen Broeder Wouter Verduijn, om deszelfs Krankzinnigheit, in 't Verbeterhuis der Stat Dordecht hebben geconfineert. Dat dezelve Krankzinnigheit zedert enigen tijt een einde genomen hebbende, hij wederom in staat is (gelijk UwEd: Agtb: zo als de Supplt.en vertrouwen bij examen zullen bevonden hebben) zig zelven te kunnen hoeden, en zijne zaken na behoren waar te nemen.
Waaromme de Supplianten zig keren tot UwEd: Agtb. ootmoedig verzoekende Appoinctement, waar bij zij Supplianten werden gequalicieert om hunnen voorn: broeder, uit deszelfs vooerschreve Confinement te mogen ligten.
'T welk doende &ca; Cornelis Clemen Verduijn, H: V: Oort.

Schout en Schepenen van West-Barendrecht gezien en geexamineert hebbende, de nevenstaande Requeste accorderen de Suppliante hun verzoek authoriseren Mitsdien dezelve, om hunne Broeder Wouter Verduin, uit het Confinement ter Requeste Gemelt, te mogen ligten.
Actum den 19 Meij 1770.
In kennisse van mij als Secretaris J.A. Outraad.

[VOORKANT] Wouter Verduijn uijt zijn confinement ontslaegen den 19e Meij 1770.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.