Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


12-07-1770 Geertruij Bogers (ontslagen)


Extract uijt de Resolutie van de Edele Groot Achtb. Heeren van den Gerechte der Stad Dordrecht, en der selver vergadering genomen op
Den 12 Julij 1770
Mijn Ed Heeren van den Gerechte, ontfangen hebbende een missive van de Heeren Regenten van het Stads Krankzinnig en beterhuis, waar bij onder anderen kennisse geven, van de Expiratie van het Confinement van Geertruij Bogers, hebben nae voorgaande deliberatie Goedgevonden en verstaan de Gem: Geertruij Bogers uijt het voors: Confinement te ontslaan en wederom op vrije voeten te stellen.
En Sal Extract &
Accordeert met de voors. Resolutie. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] Geertruij Bogert[sic!] uijt haar Confinement ontslagen op den 12 Julij 1770.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.