Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


23-08-1770 Frank Jorissen Opmeer (ontslagen)


(Doom) Schout, Burgemeesteren en Schepenen der Stad Schiedam geëxamineert hebbende de requeste gepresenteert bij Lijsbeth van Loveren huisvrouwe van Frank Jorissen Opmeer, woonende binnen deeze Stad, en gelet op 't verzoek daarinne gedaan, hebben den voorn. Frank Jorissen Opmeer (zijnde geconfineert binnen de Stad Dordrecht) uit zijn voorsz. confinement ontslagen. Gedaan den 23e Augustus 1770.
In kennisse van mij gem. Clerq. ....(?)

[VOORKANT] Jan Franse van Opmeer ontslaegen den [-] September 1770.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.