Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


30-05-1771 Abraham van der Beek (ontslagen)


(Doom) Schout, Burgemeesteren, en Schepenen der Stad Schiedam, geexamineerd hebbende, de Requeste gepresenteert bij Arnoldus van der Beek, makelaar binnen deeze Stad, en gelet op het verzoek daar innen gedaan, hebben deszelfs Zoon, Abraham van der Beek, op authorisatie dezer vergadering, in dato den 22 Junij des Jaars 1769 zijnde geconfineert wederom uit zijn voorsz. confinement, binnen de Stad Dordregt ontslagen. Gedaan den 30 Maij 1771.
In kennisse van mij G.C. du Bois.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.