Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


04-07-1771 Anna Saveneel weduwe van Jan Vliegenthart


(Hoeufft) Aan den Ed: Agtb: Geregte van Zwijndrecht.
Geven reverentlik te kennen Maarten Vliegenthart wonende onder Hendrik ido en Cornelis Vliegenthart wonende alhier te Zwijndrecht, alsmede Armbezorgeren van dezen dorpe; Dat ten hunnen verzoeke UeEd: Agtb: bij appoinctement van dato 2 April 1768, hebben gepermitteert, Omme Anna Saveneel weduwe van Jan Vliegenthart, der twe eerste Supplianten Moeder, om haar buitensprig en onordentelik leven, in het verbeterhuis der Stat Dordrecht te mogen doen Confineren, voor den tijt van Vier Jaren. Dat of schoon die tijt nog niet geexpireert is, de Supplianten egter, uit Consideratie dat dezelve zedert haar voorschreve Confinement niet alleen beloften van beterschap gedaan heeft, maar ook bizonder om de aanbieding van haren zoon Adriaan Vliegenthart Omme dezelve ten zijnen huize en onder deszelfs opzigt te zullen innemen, geerne zouden zien dat gemelde Anna Saveneel van haar voorschreven Confinement ontslagen wierde. Waaromme de Supplianten zig keren tot UwEd: Agtb:, ootmoedig verzoekende dat UwEd: Agtb: de goetheit gelieven te hebben, hun Supplianten te permitteren Omme meergemelde Anna Savaneel uit haar bovengemelde Confineert te mogen ligten.
'T Welk doende &ca.
Maarte Vliegenthart, Kornelis Vliegenthart, uit naam en last des kerkenraad als Armbezorgers van Zwijndrecht, W. Snethlage pred.

Schout en Schepenen van Zwijndregt, gesien en geexamineert hebbende de nevenstaende requeste en gelet waar op in desen te letten stonde accorderen desplianten hun versoek permitteren midsdien deselve omme Anna Saveneel uijt haer Confinement ter requeste gemelt te mogen ligten, Actum den 4 julij 1771. Ter ordonnantie van Schout en Schepenen voornt,. C: Groenevelt, Secrets.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.