Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


22-08-1771 Jan Patijn (ontslagen)


(Doom) Schout, Burgermeesteren, en Schepenen der Stad Schiedam, geexamineert hebbende, de Requeste gepraesenteerd bij Pieter Patijn, woonende binnen deeze Stad, en Leendert Patijn, woonende binnen de Stad Rotterdam en gelet op het versoek daar inne gedaan, hebben dier Supplianten Broeder Jan Patijn, op Authorisatie deezer vergadering in dato den 7e September 1769 zijnde geconfineert binnen de Stad Dordregt uit zijn voorschreeve Confinement ontslagen, Gedaan den 22e Augustus 1771.
In kennisse van mij G.C. de Bois.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.