Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


16-12-1762 weduwe Anthonij Havers, ontslagen 1770


(voor een Godshuijs) Extract in 't Resol. van mijn Ed: Heeren van den Gerechte der Stad Dordrecht en Hun Ed: groot Achtb. vergadering genomen op
Donderdag den 16: December 1762.
Mijne Edele Heeren van den Gerechte geinformeerd zijnde van de slegte conduites van de wed:e Anthonij Havers hebben na voorgaande deliberatie goedgevonden en verstaan gem: vrouws perzoon bij provisie voor den tijd van een jaar te confineren in 't Stads kranksinnig en Beterhuis, om aldaar met hare handen de koste te winnen;
En is wijders goedgevonden dat de gem. wed:e Anthonij Havers tot meerder affschrik van anderen in 't gem: stads kranksinning en beterhuis bij dage door den stedehouder van den heere Hooffd Officier in Dienaars van de justitie - publiquelijk zal worden geleid wordende de Heer Hoofd officier verzogt daar toe de nodige ordres te stellen. En zal Extract dezes gegeeven worden aan de Heeren Regenten van Stads Kranksinnig en beterhuis, om te strekken tot derzelver Informatie. Accordeert met de voors. Resol. Jb. Karsseboom.

fo. 38
De Wed.e Anthonij Havers, 1770 den 20e Februarij bij resolutie uijt haar confinement ontslaegen. Vide Register Fol: 11verso.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.