Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


30-03-1774 Pieter Snijder


(Copia)(Hoeufft) Schout en Scheepenen van Mijnsheerenland van Moerkerken, gezien en geexamineert hebbende de Requeste gepresentert bij Aard Snijder, accorderen den Supplt. zijn verzoek, authoriseeren en permitteeren mitsdien den selve, om zijn zoon Pieter Snijder, bij provisie in een verseekerde, en Veijlige plaets te doen Confineeren, en opsluiten waer toe het kranksinnig en Leprooshuijs der Stad Dordregt, bequaam wert geoordeelt, terwijl hij Supplt. verders zijn Regres kan zoeke te verhaelen op zodanige Armen, zoo en in diervoegen, als vermene zal te behooren, gedaan in t'Collegie van Schout en Scheepenen voormelt. 30e. Maart 1774.
Accordeert met zijn Origineel berustende ter Secretarie bij mij Secretaris Arij d'Koningh.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.