Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


20-05-1774 Cornelis Joostz. Gout, ontslag uit het beterhuis


Karsseboom
Dewijl Joost Gout Bauman onder Claaswaal, aan ons Schouth en Schepenen aldaar geëxhibeerd en vertoond heefft, een schriftelijk declaratoir van E.L. v.d. Horst, Binnevader van Stadt Krankzinnig en Beterhuis te Dordregt, dat deszelvs zoon Cornelis Gout, die inden voorleden Jare 1773, ingevolge ons gegeven appointement van permissie op den Requeste, bij den voorn. Joost Gout ten dien fine aan ons gepresenteert, uit hooftde van innocentie, in het gemelde Beterhuis is geconfineert:
dat denzelven Cornelis Joostz. Gout, schoon niet schrander van vermogens zijnde, zig egter zedert een geruimen tijd, stil en handelbaar gedragen heefft, en zig tot heden nog in die toestand bevind; met versoek van meergenoemde Joost Gout, hem te willem verleenen onze permissie om den voors. zijnen zoon out het voorsz. beterhuis wederom te huis te halen, en onder zijne onmiddelijke directie te nemen Zoo hebben wij schouth, en Schepenen voornoemt, hem Requirant daar toe onze permissie wel willen vergunnen, gelijk wij zijn doende bij dezen.
Actum te Claaswaal den 20 Meij 1774.
Ter ordonnantie van welgem. Schouth & Schepenen
M:V:Halteren

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.