Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


09-03-1775 Pieter Gerritse Botbijl, in het Blauwhuis


Baillieuw en Scheepenen der Dorpen en hooge Heerlijkheeden de hoge en lage Swaluwe, gesisen geleezen, en geexamineert hebbende, den Requeste door Gerrit Botbijl, Scheepen in wette van de lage Swaluwe voornoemt aan hun gepresenteert, mitsgaders gelet en gedelibereerd hebbende, op het versoek daar bij gedaan, hebben goetgevonden en verstaan, aan den gemelde Gerrit Botbijl te permitteren en te accorderen gelijk hun Ed: Achtb: denzelven permitteren, accordeeren en auchtoriseren bij en mits deezen, omme zijnen Soon Pieter Gerritse Botbijl te doen logeeren mitsgaders in bewaaringe te stellen en te doen houden, in het verbeeterhuis, binnen de Stad Dordrecht, genaamd het Blaauwhuis, En zulks tot der tijd en wijle yoe des desweegens nader ofte wel anders, bij deezen Gerechte zal weezen gedisponeert.
Werdende den Heere Bailliuw C:H. van der Hoek, bij deeze versogt en geaucthoriseerd, omme het transportere van den gemelde Pieter Gerritse Botbijl, na de voorschreve Steede meede te dirigeeren, Sodanig en in zulker maniere, als zijn WelEd: civiliter tot converabelst en veijligste oordeelen zal.
Actum in collegie den 9: Maart 1775 Presente voorsz. praeter de Scheepenen Mr. J. Amijer, Gerrit Botbijl, Bastiaan Vogel en Daniel Ardonne. Mij Praesent als Scheepen absente Secretarie J.D. de Bruijn.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.