Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


18-12-1775 Jan van der Hoeve, in het Blauwhuis


(A: Boers)
Op de Requeste gepresenteerd bij Maria Magdalena Castelein Huisvrouw van Jan van der Hoeven cum suis - is geappoincteerd -
Magistraet en Gerechte der Steede Vianen hebben geresolveert ingevolge den inhoude dezer Reqeuste den Persoon van Jan van der Hoeve voor den tijd van twee jaren te confineeren in het blauwe Huijs te Dordrecht en authoriseeren den geregtsbode Fredrik vander Fouw om denselven Jan vr. Hoeve behoorlijk geadsisteerd derwaerts over te brengen.
Actum in judicio den 18e December 1775. (onderstond) In kennisse van mij Secrets. (was get.) A: Boers.
Accordt. met het voorsz: appot. A: Boers.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.