Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


30-07-1776 Jan Weeling


(Voor den Armen)
Wij Schout en Schepenen van Dirkslandt, bij Acte van den 14e: April 1774, Jan Weeling hebbende doen plaatzen in het krankzinnigen in Verbeeterhuis der Stad Dordrecht, verklaaren dat wij denzelven op vertoon van den Kerkenraad alhier (als zijnde geduurende zijn Vebrlijf in het voorsz: huis tot Leedemaat onzer Kerke aangenoomen, en daar door van den Grooten- of Dorp aan den Diaconie Armen alhier overgegaan, en onder het bestier van voorschreeve kerkenraad gekoomen) daar uit wederom Relaxeeren en ontslaan.
Actum Dirksland den 30en Julij 1776. Ter Ordonnantie van dezelve J:V:Valk, Secretaris.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.