Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


08-09-1776 Teuntje de Jong huisvrouw Pieter Korevaar


Karsseboom.
Aan den Ed. Agtb: Schout en Scheepnen der Vrije Heerlijkheid Papendrecht en Matena.
Heeft reverentelijk te kennen Pieter Korevaar Schoolmr. te Papendrecht dat desselvs Huisvrouw Teuntje de Jong, Sodanig in desselvs harssens getroubleert is dat zonder bewaring van deselve in het een Off ander Krankzinnig Huis Seer Grote Ongelukken van brand als andersints te wagten zijn redenen en Waarom den Suppliant hem bij desen is addresseerende aan UEd. Agtb: met vorige reverentie (ver)soekende dat het UEd: Agtb: behagen mag om aan den Supplte. permitteeren dat tot hij zijn vrouw bij provisie om g.allen(?) dat geinde redenen in het beter Huis haar binnen de Stad Dordrecht mag Confineren tot tijd en wijlen deselve van hare krankzinnigheid zal zijn hersteld te Vreden zijnd te betalen de Costen daar toe vereist zullende werden.
TWelk doende etc. P. Korevaar.
+
Schout en Schepenen der vrije Heerlijkheid Papendr: en Matena geexamint. hebbende dese nevenstaande reqt. accorderen den Supplt: zijn (ver)soek permitteren mitsdien den Supplt. om zijn gemelde Huisvrouw in het Leprooshuis te Dordrecht op zijn kosten te mogen Confineren tot tijd en wijle dat deselve uit haar Confinement zal kunnen werden ontslagen.
Actum Papendrecht den 8e Sept: 1776. In kennisse van mij als Secretaris. P. Besemer.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.