Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


28-09-1776 Jan Groenewout (Puttershoek)


Karsseboom.
Aan den Ed: Agtb: Geregte van Puttershoek.
Geeft onderdanig te kennen Aaltje van de Grient huisvrouw van Jan Groenewout, wonende alhier, dat haar Man gezegde Jan Groenewout zedert enige tijt in de Herssenen getroubleert zijnde, volgens Appointemente van dezen geregte in dato 19 Maart 1776, tot voorkominge van ongelukken was geconfineert geworden in het stats krankzinnig of beterhuis te Dordrecht, en zedert die tijt zodanig was gebetert dat de verdere bewaring en opsluiting onnodig is, en zij wel gaern als nu haren man wederom thuis hadden.
Weshalven de zelve haer keert tot uw Ed: Agtb: ootmoedig verzoekende dat uw Ed: Agtb: gemelde Confinement gelieve op te heffen, en haar te permitteren dezelve haren man Jan Groenewout uit 't Stats Krankzinnig en beterhuis te Dordrecht wederom thuis te halen. 't welk doende. dit merk gesteld met de hant van Aaltje van de Grient.
+
Schout en Geregte van Puttershoek gezien en geexamineert hebbende nevenstaande Accorde van de Supplte. haar verzoek heffen mitsdien op 't Confinement van hare man Jan Groenewout en Permitteren dezelve om gemelde haren Man uit 't Stats krankzinnig en beterhuis te Dordrecht, wederom thuis te halen. Gedaan ter Regtkamer der Puttershoek den 14 September 1776.
In kennisse van mij Secrets. Casp: Kelderman.
+
Jan Groenewout wederom in t Stads Krankzinnig en Beterhuis te Dordrecht, om in de Tweede Classe gelogeert te worden, ingenomen den 28 September 1776.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.