Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


08-02-1777 Jan Groenewout (Puttershoek)


Karsseboom.
Aan den Ed: Agtb. Geregte van Puttershoek.
Geeft onderdanig te kennen Aaltje van de Grient Huisvrouw van Jan Groenewout, wonende alhier, dat gezegde haren Man Jan Groenewout zedert enige tijt getroubleert zijnde in de harssenen, volgens Appointemente van dezen Geregte van den 28 September 1776 was geconfineert geworden in t Stats krankzinnig of Beterhuis te Dordrecht en zedert tot hare grote blijschap zodanig was gebetert, dat ene verdere bewaring onnodig is, en zij wel gaarn als nu, haren man wederom thuis hadde.
Weshalven zij haar keert tot uw Ed: Agtb. ootmoedig verzoekende dat uw Ed. Agtb. gemelde Confinement gelieve op te heffen, en haar te Permitteren den zelve haren Man Jan Groenewout uit t Stats krankzinnig en beterhuis te Dordrecht wederom thuis te halen.
Twelk doende &c. dit merk is gesteld met de hant van Aaltje van de Grient huisvrouw van Jan Groenewout.
+
Schout en Geregte van Puttershoek gezien en geexamineert hebbende nevenstaande Req.te Accorderen de Supplt. haar verzoek heffen mitsdien op t Confinement van haren Man Jan Groenewout en Permitteren dezelve om gemelde haren Man uit 't Stats krankzinnig en beterhuis te Dordrecht wederom thuis te halen. Gedaan ter Regtkamer van Putterhoek den 8e Februari 1777. In kennisse van mij Secretaris Casp. Kelderman.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.