Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


23-03-1779 Wijntje Dirkse Buurman huisvrouw Jan Bastiaansz de Haas, uit het Stads Krankzinnig en Beterhuis


Verklare ik ondergetekenden als Binnevader van het Stads Krankzinnig en Beterhuis te Dordrecht, dat Wijntje Dirk(s)e Buurman Huisvrouw van Jan Bastiaansz de Haas, Schoon niet volkomen Hersteld, echter in enige weeken zo ver in stilheid en bedaardheid is toegenomen, dat zij in die gesteldheid blijvende zonder beswaar in haar huis en onder opzicht van haar Man en de haren jan wornden. genomen.
Dordrecht den 23 Maart 1779. E.L. van der Horst.

+

Schout en Schepenen van Hardinxveld, gezien en de geexamineert hebbende het bovenstaande Declaratoir van E.L. van der Horst Binnenvader van het Stads Krankzinnig en Beeterhuis te Dordrecht authoriseren en qualificeren Jan Bastiaanse de Haas onzen Inwoonder om zijne voorn: huijsvrouw Wijntje Dirkse Buurman uijt het voorsz. Huijs te mogen haalen off doen haalen en dezelve wederom in hun Huijs en onder zijn opzigt te neemen.
Actum Hardinxveld den 23e Maart 1779. Ter ordonnantie van Schout en Schepenen voornt. Leendt. Verhoeff Secrets.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.