Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


14-07-1778 Maarten Sootjevis, in krankzinnig en verbeterhuis


(Extract) Aan den Hove en Hoge Vierschaar van Zuit Hollant.
Geeft Eerbiedig te kennen Neeltje Sootjevis, bejaarde Sogter voor Dienstmeit wonende te Rotterdam, zo voor haar zelfs als innaam en gelast van haar Swager Hendrik Hendriks wonende te Naarden als in Huwelik hebbende hare zuster Anna Sootjevis en dezelve Anna Sootjevis; zijnde zij Neeltje gemelte Anna Sootjevis met hun beiden, eenigste Kinderen en Afkomelingen van Maarten Sootjevis, wonende te Giessendam;
Dat hun Vader Maarten Sootjevis zedert eenige tijt &c (onderstont) Twelk doende &a (was geteekent) Anthonij Bax pr(ocureur), ter zijde Monden te volgende Appoinctementen.
Mannen &c gezien eng eexamineert hebbende de nevenstaande Requeste, als mede 't ingekomen berigt, daar op door Schout en Schepenen van Giessendam, Accorderen der Suppliante verzoek, Confineren mitsdien derzelver Vader Maarten Zootjevis, voor den tijt van twe jaren in Stats Kranksinnig en verbeterhuis te Dordrecht, ten kosten van zijnen Boedel, zonder dat denzelve daar uit gehaalt, of langer in gelaten zal mogen werden, als met voorgaande Appoinctement van Mannen voornoemt;
En Authoriseren widjers de Supplianten haar Swager Hendrik Hendriks, en Cornelis Brooshooft, Schout en Sekretaris te Giessendam im inmiddels en gedurende dat Confinement de Zaken en Boedel en Goederen van gemelte Maarten Zootjevis te redderen, beheren, bestieren en tot effenheit te brengen &c.
Actum den 22 Junij 1778 (onderstont) In kennisse van mij Secrets. absent (was geteekent) J.V.Brandeler.
Accordeert, voor zoveel t geextraheerde aangaat met vorenstaande Requeste en Appoinctementen bij mij in Dordrecht den 14 Juli 1778 Anthonij Bax, Nots. Publ.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.