Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


14-06-1763 Tanneke Biervliet en Adriana van Houten


(voor een Godshuis) Extract uit de Resolutie van Mijn Ed:e heeren van den Gerechte der Stad Dordrecht in Hun Ed:e Groot Achtbaere Vergadering genomen op
Dingsdag den 14e: Junij 1763.
De Heer Regeerend Schepen van der Pot, heeft uit naam en van Wegens de Heeren Regenten van Stads Kranksinnig en Beterhuis aan Hun Ed: Groot Achtb: voorgedragen, dat Tanneke Biervliet en Adriana van Houten door Hun Ed: groot Achtb: in 't voors. Stads kranksinnig en beterhuis uit hoofde van kranksinnigheid ten Laste van de Stad geconfineerd zijnde, tegenwoordig volkomen tot haar verstand herstelt waren soodanig dat dezelve niet langer eene Stricte opsluiting noodig hebben en dat hij derhalven de eer had Hun Ed: groot Achtb: uit naam van Heeren Regenten in bedenking te geeven, of Hun Ed: Groot Achtb: zouden kunnen goedvinden gem: Tanneke Biervliet en Adriana van Houten uit haar Confinement te ontslaan waar op gedelibereerd en de Heeren Regenten van 't Stad kranksinnig en beterhuis voor hunne attentie bedankt, zijnde hebben Hunn Ed: Groot Agtb: goedgevonden gem: Tanneke Biervliet, en Adriana van Houten uit haar confinement te ontslaan, En zal Extract deses gegeeven worden aan Heeren Regenten van Stads Kranksinnig en beterhuis om te strekken tot derzelver informatie. Accordeert met de voors: Resol. Ps. Hoeufft.

Extract Resolutie van mijn Ed: heren van den Gerechte den Stadt Dordreght in dato 14 Junij 1763.
Tanneke Biervelt uijt haar confinement ontslagen op den 14 Junij 1764.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.