Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


02-12-1782 Pietertje Jansdr. Vermaas


(Voor den Armen) Aan den d: Agtb: Geregte van Hendrik Ido Ambagt.
Geven Eerbiedig te kennen Armbezrgers van Hendrik Ido, dat zijlieden onderhouden de Persone van Pietertje Jansdr. Vermaas, dan dat deselve zodanig in haar verstant is geraakt, dat het, tot voorkoming van anders te dugten onheilen; ten uittersten nodig is, dat zij in stipte bewaringe genomen, en gehoude werde. Weshalven zig keren tot Uw Ed: Agtb. met verzoek dat bovengenoemde Pietertje Jansdr Vermaas in Een Beterhuis 't zij te Dordrecht of elders, moge werde geconfineert. twelk doende &a Anthonij Bax.
+
Schout en Schepenen, gezoen en geexamineert hebbende nevenstaande Requeste, Accordeerd Supplianten hun verzoek Authoriseren mitsdien dezelve, om de Persone van Pietertje Jansdr Vermaas voor den tijt van Twe aan een Volgende Jaren in Stats Krankzinnig en Verbeterhuis te Dordrecht te mogen confineren zonder dezelve daar uit te mogen halen of langer te laten anders dan met voorgaande kennisse en goetvinden bij Appoinctement van den geregte. Gedaan den 2de Desember 1782 In kennisse van mij J. Trouborst.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.