Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


01-05-1783 Tijs de Jong


(Voor den Armen) Schout, Burgemeesteren en Scheepenen der Stad Schiedam, geexamineert hebbende de Requeste gepresenteert bij de resp: Regenten van de Magistraat en Diaconie Armen-kamers dezer Stad, En gelet op het versoek daar inne gedaan, Auctorisseren en qualificeeren deselve om Tijs de Jong, ter sake van Kranksinnigheijd, en dus tot voorkoming van alle onheijlen in Een Verbeeterhuijs binnen deeze Provincie, voor den tijd van twee achter-een volgende Jaaren te Confineren Soo als deselve daar toe geauctoriseert en gequalificeert worden bij dezen. Actum Schiedam den 1e Maij 1783. Ter Ordonnantie van deselve B:J: Pielat van Bulderen.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.