Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


02-01-1784 Jan Brouwer


Schout, Burgemeesteren & Scheepenen der Stad Schiedam gezien en geexamineerd hebbende de requeste gepreesenteerd bij Willemijntje Verboom Huijsvrouw van Jan Brouwer, woonende binnen dese Stad, & gelet op het versoek daar inne gedaan authoriseeren de Supplianten omme haren Man den voorn: Jan Brouwer op authorisatie van deze vergadering, uithoofde van krankzinnigheid, in en verbeterhuis binnen de Stad Dordrecht geconfineerd; uit 't het zelve Confinement te Ontslaan; gelijk denzelven daar uit bij dezen word ontslagen. Gedaan den 2 Januarij 1784. In kennisse van mij gezw: clercq J:W: Hoekwater.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.