Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


02-02-1784 Hendrik van der Schalk Nicolaaszn


Schout, Burgemeesteren & Scheepenen der Stad Schiedam geexamineert hebbende de Request gepraesenteerd bij Anthonia Burgwal, wed. Nicolaas van der Schalk, wonende binnen deze Stad, en gelet op 't verzoek daarinne gedaan auctoriseeren de Supplt.te zooals dezelve bij deeze word geauctoriseerd, om desselfs Zoon Hendrik van der Schalk N:Zoon te doen overbrengen en Confineeren tot tijd en wijle bij deeze vergaderingen nader zal worden gedisponeerd. Gedaan den 2 Februarij 1784. In kennisse van mij IJsbrand de Kock Cz.

Schout, Burgemeesteren en Scheepenen der Stad Schiedam, geexamineert hebbende de Requeste gepraesenteert bij Antonia Burgwal, wed:e Nicolaas van der Schalk, en gelet op 'ty versoek daar inne gedaan, ontslaan des Suppliantes Zoon Hendrik van der Schalk, op auctorisatie deser vergadering in een verbeterhuijs binnen de Stad Dordregt geconfineert, uijt desselfs confinement. Gedaan den 8e: Julij 1784. In kennis van mij gezw: Clercq. W. Hoekwater.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.