Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


29-09-1784 Magdalena Elisabeth de Waal


(Extract) Op de requeste bij Bernardus de Waal Weduwnaar van Gerarda Croesen oud Borgemeester der Steede Amijden en Cornelis de Waal, Borgemeester der Steede Vianen aan de Edele Camere van Justite van Vianen en Amijden gepresenteerd, houdende versoek om Magdalena Elisabeth de Waal, uijt haar Confinement in 't blauwhuijs te Dordecht te mogen Relaxeeren, en voorts om deselve Magdalena Elisabeth de Waal te verklaaren Prodigus, met Interdictie om Eenige handelingen te drijven Schulden te maaken off te Contacteeren op poene van Nullite en Eijndelijk omme over derselver Persoon en haare goederen te Committeeren de Heeren Cornelis de Waal den tweeden Supplnt. in deesen en Gerardus de Waal, woonende te Amsterdam; is geappoincteerd.
De Camer ontslaat Magdalena Elisabeth de Waal uit haar Confinement en steld deselve onder Curatele, ten fine en met aucthorisatie als in deesen committeerende tot Curators, Cornelis de Waal woonende alhier, en Gerardus de Waal, woonende tot Amsterdam. Actum in Camera den 29e Sept. 1784 (is getekend) A. Le Roux Jalabert.
Accordeerd met het voorz. versoek en Appoinctement bij mij Notaris binnen Vianen Resid: deezen 29 Sept. 1784 R.:P: Cherxe, Nots. Publ.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.