Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


25-11-1784 Johan de Cramer


(zes stuijvers 29 Novb. 1781) Extract uit het Register der Resolutien van Burgemeester & Schepenen der Stad ZiericZee.
den 25 November 1784.
Gedelibereert zijnde op de requeste bij denaaste bloedverwanten van Johan de Cramer aan Hun Ed. Achtb. gepresenteert, is goedgevonden en verstaan de Supplianten te authoriseeren en qualificeeren, gelijk geauthoriseert en gequalificeert worden bij dese, om wanneer gem. Jan de Cramer, wederom alhier, mogte komen, zig van zijn persoon te verseekeren en denzelven te doen bestellen, en verzorgen in het Verbeterhuijs binnen de Stad Dordrecht, ter tijd toe Hij van zijn quaad gedrag zal gebetert zijn. Accordeert met voorschr. Register. C. v.d. Teen.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.