Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


08-11-1785 Christoffel van der Steen, Dirk van Drongelen en Hermanus Tielekind


De Heeren Vaders en Regentens van Het Krankzinig en beterhuis binne deeze Stad worden verzogt uit den naam van Heeren Vaders en Regenten van het Nieuwe Armhuis mede binne deeze Stad van te willen provisioneel in apparte Dolhuisjes met ordinaire speize alimenteeren en bewaaren Christoffel van der Steen, Dirk van Drongelen en Hermanus Tielekind en dezelve soigneur van alle toegang van vrienden en anderen menschen te onthouden.
Dordrecht den 8e Nov: 1785. J:V:D:Brandeler, rentmeester.
+
Christoffel van der Steen, Dirk van Drongelen en Hermanus Tielekind ten zelfden dagen ingenomen. E.L. van der Horst.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.