Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


20-08-1785 dr. Arend Bakker


Extract uit het Register der Resolutien van Burgemeester en Scheepenen der Stad Ziericzee.
den 20 Augustus 1785.
Op het bij Requeste gedane versoek van Cornelis Bakker, wonende alhier, is, na delibaratie goedgevonden en verstaan den voorn. Suppliant, Om redenen in zijne voors. request geallegueert bij deze te qualificeeren, om Zijn Zoon Dr: Arend Bakker te doen bestellen en verzorgen in het Verbeterhuijs binnen de Stad Dordrecht, ter tijd toe dat Hij Suppliant met grond zal kunnen hoopen, dat denzelven Ziinen Zoon van Zijne quade Conduites zal gebeterd zijn. Werdende den Heer Bailliuw deser Stad alsmede geauthoriseert, om den Suppliant tot het doen transporteeren van zijnen voorn. Zoon na Dordrecht met de Sterke hand der justitie (des avonds) te adsisteeren.
Accordeert met voors. Register. C.v.d.Teen(?).

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.