Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


11-11-1785 Anna Mutsert huisvrouw Jan Kokseus


(Karsseboom) Aan den Hove en Hoge Vierschaar van Zuit-Hollant.
Geeft Eerbiedig te kennen Jan Kokseus, Zaag Molenaar wonende onder Dubeldam, dat zijne Huisvrouw Anna Mutsert, welke reets een en andermaal, om hare Krankzinnigheit bij Appoinctementen van Uw Ed. Agtb:, is geconfineert geweest, en naderhant om hare Beterschap ontslagen zijnde, thans weder zodanig in haar verstant geraakt is, dat het ten uitterste nodig is, dat dezelve wederom in bewaring gebragt en gehouden werde dan dat hij onvermogende en buiten Staat is, de nodige Kosten daartoe, te Kunnen opbrengen.
Weshalven Zig Keert tot UWEd. Agtb:, met verzoek dat zijne Huisvrouw op vorigen voet, in Stads Krankzinnig en Beterhuis te Dordrecht, mag werden geconfineert. T Welk doende &a. A: de Fockert, Prok.
+
Bailliuw en Mannen van den Hove en Hoge Vierschaar van Zuijdholland, gesien en geexamineerd hebbende de nevenstaande Req.t accordeeren den Supplt. zijn versoek, en confineeren deszelfs huisvrouw Anna de Mutsert voor den tijd van een Jaar, in het Krankzinnig en beterhuijs der Stad Dordrecht, mits alvoorens ontrent de Kosten accordeerende met de WelEd. heeren Regenten van het voorsz. Huijs. Actum den 11en Novemb: 1785. In kennisse van mij Secretaris. J:J: Perduijn.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.