Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


22-05-1786 Teuntje Janse Barendrecht weduwe Bastiaan de Heer


(voor den Armen) Aan de Ed. Agtb. Heren Schout en Schepenen van Strijen.
Geven Eerbiedig te kennen Arm Meesteren van de Nederduitsche Hervormde Gemeinte te 's Gravendeel; Dat hun onder Uw Ed: Agtb: Regts Gebiet wonende Subject, Teuntje Janse Barendrecht, weduwe van Bastiaan de Heer, met Krankzinnigheit is bezogt, dat zij zig daar door Schuldig maakt aan de Schrikbarentste wansaden, waar van nog onlangs de Droevige Bleiken zijn aan den Dag gelegt, door ;t in hare Zonneloosheit aan den BrantStaken en geheel afbranden, van haar Eigen Huis, door welk Een en Ander de Goede ingezetenen hare Buren in 't Grootste gevaar zijn van geheel verarmt te werden en 't dienvolgende van de alleruitterste Nootzakelikheit is, dat dezelve in verzekering gestelt werde.
Mits welke zig keren tot Uw Ed. Agtb. met verzoek dat uw Ed.Agtb. de Goetheit gelieven te hebben toe te staan en te veroorloven, dat dezelve Teuntje Janse Barendrecht in 't Krankzinnig en Beterhuis der Stat Dordrecht geplaatst werde. Twelk doende &a. Pieter Roos Lzn. Prokureur.
+
Schout en Scheepenen van Strijen gesien en Geexamineerd hebbende de neevenstaande request als meede daar op hebbende gehoord de buuren en kinderen van de ten Requeste vermelde Teuntje Janse Barendregt, verlenen de Supplianten versoek en permitteeren mitsdien dat opgemelde Teuntje Janse Barendregt in 't kranksinnige beeter Huijs der Stad Dordrecht Geconfineert werden voor den tijd van twee Jaaren of tot zoo veel korter tijd als zij Eerder mogt herstellen.
Actum den 22ste Maij 1786. F.P. Vos, G. Esseboom, P. van Strien, Ant. van den Dagh, Jacob Jonkheer, W. Sneukelaar, Jan Kranenburg, A. van den Hoonaardt..

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.