Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


27-06-1786 Jan Blom echtg. Aaltje Boers


(Rees) Aan den Geregten van Zwijndrecht.
Geven Eerbiedig te Kennen Aaltje Boers huisvrouw van Jan Blom, Jacob Blom, Zoo voor zig als in naam van Hendrik van der Leer als in Huwelik hebbende Jannigje Blom, En Gerrit den Uijver als in huwelijk hebbende Aaltje Blom, zijnde bovengenoemde Jacob, Jannigje en Aaltje Blom Kinderen van voorgenoemde Jan Blom, wonende te Zwijndrecht, dat hun Man en Vader gemelden Jan Blom zedert enigen tijt, dermaten in zijn verstant is geraakt geworden, dat het tot voorkoming van anders te dugten droevige onheilen, van de uitterste nootzakelikheit is, dat denzelven in bewaring gestelt en gehouden worde. Weshalven zig keren tot Uw Ed. Agtb. met verzoek dat bovengenoemde Jan Blom ten Kosten van deszelfs gemenen Boedel in Stats Krankzinnig en verbeterhuis te Dordrecht mag werden geconfineert. Twelk doende &a. dit merk is + gestelt bij Aaltje Boers huisvrouw van Jan Blom welke zeide niet te kunnen schrijven, Jacob Blom.
+
Schout en Schepenen van Zwijndrecht geeven en geexamineert hebbende de nevenstaande Requeste en zig op 't te Kennen geven daar bij geinformeert Accorderen de Supplianten denzelver verzoek confineren mutsdien Jan Blom ter Requeste gemelt ten Kosten van zijne gemenen Boedel voor den tijt van Twe Jaren in Stats Krankzinnig en verbeterhuis te Dordrecht mits dat denzelven uit 't zelve confinement niet zal mogen worden gehaalt ofte daar in langer gelaten dan met kennisse en Appoinctement van dezen geregten. Gedaan den 27 Juni 1786. In kennisse van mij Anthonij Bax.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.