Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


19-10-1786 Joseph of Guiseppe della Porta


(IJ. de Kock) Schout, Burgemesteren en Schepenen der Stad Schiedam, gezien en geexamineerd hebbende de requeste gepresenteerd bij Alexander Sormani en Anthonij Rabaillo, beiden woonende alhier, in qualiteijt als last en ordres hebbende van Anthonij della Porta, woonende in Italien, blijkens de bij de req:e overgelegde eigenhandige brieven van denzelven en gelet op het verzoek daarinne gedaan, en authoriseren de Supplt., omme Joseph of Guiseppe della Porta, woonende alhier, en zijnde de zoon van gem:e Anthonij della Porta, als zich aan eene debauchante levenswijse overgegeeven hebbende, ter zijner correctie, te mogen confineeren in een verbeeterhuijs binnen de Stad Dordrecht, en zulks tot nadere dispositie van Hun Ed. Groot achtbaarhedens. Gedaan den 19 October 1786. In kennisse van mij gezw. clercq. W. Hoekwater.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.