Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


27-12-1786 Dirk Jansz de Haas


Aan den Gerechte van Hardinxveld.
Geft Eerbiedig te kennen Wijntje Dirksdr. Buurman, Weduwe van Jan Bastiaansz de Haas, wonende binnen deze heerlikheid. Dat tot hare bittere Smerte haren Zoon Dirk Jansz: de Haas, welke bevorens op Appoinctement van Uw Ed. Achtb: in Stads Krankzinnig en verbeterhuis te Dordrecht is geweest geconfineert en vervolgens daar uit weder ontslagen; Endermaal in zijn verstant is geraakt, zodanig, dat bij gebrek Ener Spoedigen voorziening, daar van de grootste onheilen, zo voor Een als voor anderen zijn te dugten.
Weshalven zich keert tot Uw Ed. Achtb. ootmoedig verzoekende, dat Uw Ed. Achtb. gemelde haren zoon Dirk Jansz. de Haas, in het Stads Krankzinnig en verbeterhuis te Dordrecht ten haren kosten, gelieven te doen Confineren.
T Welk doende de &ca. Dit merk + is gestelt bij Wijntje Dirksd. Buurman weduwe Jan Bastiaansz: de Haas.
Mij present Jan As. van 't Verlaat.

Schout Schepenen van Hardinxveld gezien en geexamineert hebbende de nevenstaande Requeste als mede geinformeert zoude van de omstandigheid van Dirk Jansz: de Haas te Requeste gemelt Accorderen de Supplianten haar verzoek Confinereb mitsdien om redenen bij nevenstaande Requeste vervat, haren zoon Dirk Jansz: de Haas ten kosten van de Suppliante in Stads krankzinnig en verbeterhuis te Dordrecht.
Actum den 27e Desember 1786. In kennisse van mij Johannes Brooshooft, Sekrets.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.