Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


05-09-1786 Arij Gagesteijn


Schout Burgemeesteren en Schepenen der Stad Schiedam gezien en geexamineerd hebbende de Requeste gepraesenteert bij Nicolaas Verkade en Jan Somhoff, beide woonende alhier in qualiteijt als Cureateuren over den persoon en goederen van Arij Gagesteijn, authoriseeren de Supplianten om denzelven Arij Gagesteijn ten zaake van zijne Slegte Levenswijs en debauches in den drank te Confineeren in een daartoe gequalificeerd verbeterhuijs binnen deze Provincie.
Gedaan den 5 Sept. 1786. In kennisse van mij IJsbrand de Kock Cz.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.