Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


19-09-1765 Hendrik Korthals echtg. Jenneke van der Vijver


Aan den Edele Groot agtb: Geregten en kamere juditieel der Stadt Dordregt.
Geeft onderdaanigh te kenne Jenneke van der Vijver, huijsvrouw van Hendrik Korthals woonende binne deese Stadt; Dat haar Suppl.tes voorn. man, bij appoinctementen van UE groot agtb: van do. 5 Junij deses jaar 1765 op de gepresenteerde requeste, van haar Suppl.te, om reedenen in denselve requeste gemeldt, op den 8e Junij daar aan volgende is geconfineert geworden, in t' Stadts kranksinnigh en beterhuijs, bij provisie voor den tijdt van drie maanden, en welke tijdt op den 8e deeser verstreeken is.
Reedenen waar omme de Suppl.te haar keerdt, tot UE groot agtb., ootmoedigh versoekende dat UE groot agtb:, haar Supplte. vorn. man, uijt dessels Confnement gelieven te ontslaan.
tWelk doende &a Jenneke van de Veijver, Anhonij Bax, pr.

De Kamere gesien en geexamineert hebbende den nevenstaande Req.te accordeert de Suppl.te haer versoek ontslaat mitsdien haar Suppltes. Man Hendrik Korthals uijt sijn Confinement. Actum den 19: September 1765. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] Request Jenneke van den Vijver huisvr. van Hendk: Korthals Supplte. ontslaagen den 14e Septemb. 1765. A: Bax, Pr.; Fiat ut petitur 19: Septemb. 1765.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.