Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


03-07-1766 Kaatje van Bagijns


(Pro Deo) Aan de Kamer Judicieel der Stat Dordrecht.
Geven Onderdanig te Kennen Leendert van Eijsbergen en Hendrik Brouwers, Nomine uxorus en Pieternella van Bagijns weduwe van Hendrik Pakmans alle wonende binnen deze Stat gezusters van Kaatje van Bagijns. Welke volgens annex Appoinctement van den 19 Maaet 1765 van Uw Ed: Groot Agtb: voor den tijt van twe Jaren in 't Stats Kranksinnig en Beterhuis is geconfineert, dat zijlieden vermenende reden te hebben, van zig te mogen vleigen dat dezelve Kaatje van Bagijns thans met berouw over haar ..nog(?) Slegt gedrag aan gedaen, Zig voortaan beter zal schikken en dat zijlieden mitsdien te raden geworden zijn, zig te Keren tot Uw Ed: Groot Agtb: ootmoedig verzoekende dat Uw Ed: Groot Agtb: dezelve Kaatje van Bagijns uit dat haar Confinement gelieven te Ontslaan. Twelk doende &a. Anthonij Bax.

[VOORKANT] Caatje van Bagijns haar ontslag op den 3 Julij 1766; Fiat ut petitur 3e julij 1766

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.