Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


18-05-1767 Adriana Verschuur echtg. Alewijn Deenik


(Copie)(Hoeufft) Aan den Hove en Hoge Vierschaar van Zuit-Hollant.
Geeft Onderdanig te kennen Alewijn Deenik, dat Schout en geregten van Werkendam (als blijkende ex annexis) aan hem voor zo veel hun Ed: Agtb. aangaat, geaccordeert hebbende, om zijne Huisvrouw Adriana Verschuur na bekome Consent van dezen Hove voor enige tijt in Een verebterhuis te Dordrecht te mogen Confineren en wel voor Zo Lange als uw Ed: Agtb: zoude gelieven te Ordonneren en nodig te Oordelen, hij mitsdien te rade gewerden is en de vrijheit neemt zig te keren tot Uw Ed: Agtb: ootmoedig verzoekende dat Uw Ed: Agtb: aan hem gelieven te permitteren, Om dezelve zijne Huisvrouw in 't Beterhuis te Dordrecht voor de tijt van twe Jaren te mogen Confineren (Onderstont) Twelk diende &ca (was geteikent) Anthonij Bax, pr.
ter zijde stont voor Apostil
Mannen &ca gezien en geexamineert hebbende nevenstaadne Requeste en bijlage van dien vinden goet, dat Adriana Verschuren tot voor koming van alle onheilen, Provisioneel en ten tijt en wijlen Omtrent 't Confinere van haar bij deze zulks aangaan mogt, zal wezen gedisponeert ten Kosten van de Suppl.t. zal werden geplaats in 't Stads Krank zinnig en Beterhuis te Dordrecht; Des niet langer als ten uittersten zes weken na dato dezer, En Renvoijerende Supplt. wijders nopens zijn verzoek, om deszelfs Huisvrouw te mogen Confineren aan de Regter of Magistraat onder welke, hij behoort Actum den 18 Meij 1767 (onderstont) in kennisse van mij Secretatris absent was geteikent C: Brender à Brandis.
Accordeert met zijn Principaal bij mij binnen Dordrecht residerende de zes en twintigsten Mei 1767. Anthonij Bax, Nots. Publ.

[VOORKANT] Ingenomen den 19e Meij 1767.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.