Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


10-06-1767 Teunis Aartse Huurman


Aan de Edele Agtbaare Heeren Baulliuw en Mannen van den Hove en Hooge Vierschare van Zuijd Holland.
Geeft reverentelijk te kennen Aart Teunisse Huurman wonende te Crimpen op de Lecq, dat zijn zoon Teunis Aartse Huurman met acte van Indemniteit van Ouderkerk op d'IJssel na Crimpen op de Lecq voorsr. vertrokken zijdne, en aldaar woonagtig, zedert eenige tijd dermaaten krankzinnig is geworden dat den zelven door verscheijde menschen heeft moeten worden bewaart tot dat den zekven van Crimpen na Dordrecht is getransporteert, en aldaar door ordre van UEd. Achtb. zoo hij Supplt. geinformeert is, bij provisie in 't Stads krankzinnig en beterhuis is opgesloten. Dat hoe zeer het derhalven nodig zijn zal dat des Supplts. gemelde zoon bij continuatie worde bewaart tot dat den zelven van gemelde zijne Krankzinnigheid zal zijn herstelt, hij Supplt. niet te min ten eenemaale is onvermogende om de kosten van zodanige eene bewaringe te konnen dragen.
Redenen waaromme hij Supplt. de vrijheid neemt zig te keren tot uEd. Achtb. ootmoedig verzoekende dat UEd. Achtb. des Supplts. gemelde zoon gelieven te doen confineren in een of ander Kranksinnig en beterhuis binnen deze provintie, ten kosten en lasten van den Heiligen Geest armen van Ouderkerk op den Eijssel.
Twelk doende etc. Aart Teunissen Herman, P. van Well, procr.Mannen &ca gezien ende geëxamineert hebbende nevenstaande requeste mitsgaders daar op gehoort de Heijligen Geest Armmeesters van Ouderkerk op den IJssel, accordeeren aan den Supplt. desselfs gedaane verzoek, & confineren desselfs zoon bij requeste vermelt bij Provisie voor den tijd van twee eerstkomende Jaaren in het krankzinnig & Beterhuijs der Stad Dordrecht ten kosten & lasten van den Heijligen Geest Armen van Ouderkerk op den IJssel voornt: zullende denzelve des Supplts. zoon niet langer in dit zijn confineemnt mogen werden gelaten, off eerder daar uit geligt, als na voorgaande verkreegene toestemming van Mannen voornt. Alles met dien verstande, dat dezelve twee jaaren zullen moeten werden gerekent ingegaan zijn, met den 10e Junij 1767 zijnde den dag op welke den meergem: des Supplts. zoon, op ordre van hun Ed: agtb: en officio, in het voorn: krankzinnig & beterhuijs bij Provisie is ogpesloten, Actum den 10e Junij 1767 in kennise van mij Secrets. J: De Witt.

[VOORKANT] Ingekomen den 10e Junij 1767. Request van Aart Teunisse Huurman Supplt.; Teunis Aartse Huurman geconfineert 10 Junij 1767 overleden den 24 Julij derselven Jaars; P. van Well, Procureur;

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.