Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


15-07-1767 Lijsbeth de Reus wed:e van Jacobus Lits, en Lijse van Eck (in het gasthuis)


(Voor en Godshuijs) Extract uijt de Resolutie van de Ed: Groot Agtb. Heeren van den Geregte der Stad Dordregt, in derzelver vergadering genomen op
Maandag den 15 Meij 1767
Mijne Ed: Heeren van den Geregte hebben op 't geproponeerde van den Heere Hoofd officier dezer Stad goedgevonden en verstaan Lijsbeth de Reus wed:e van Jacobus Lits uijt hoofde van Haare Dronkenschap voor de tijd van twee Jaaren te Confineeren in t stads Krankzinnig en beterhuijs en den Heere Hoofde Officier te qualificeeren. Om Lijse van Eck Sig nsgelijks aan dronkenschap Schuldig gemaakt hebbende en tegen woordig in 't Gasthuijs Siek leggende met kennis van Heren Regenten van 't zelve huijs, wanneer dezelve daartoe in staat zal zijn in 't gem: Stads krankzinnig en Beterhuijs meede voor den tijd van twee Jaaren doen Brengen.
En zal Extract dezes gegeven worden aan Heeren Regenten van Stads Krankzinnig en beterhuijs om te strekken tot Informatie.
Accordeert met de voorsz. Resolutie Jb. Karseboom.

[VOORKANT] (Fol. 74) uijt den 15 junij 1769 Lijsbeth de Reus wed. van Jacobus Lits en Lijsje van Ek.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.