Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


13-05-1762 Abraham van Drongelen


(voor een Godshuijs) Extract uit de Resolutien van Mijn Ed. Heeren van den Gerechte der Stad Dordrecht in Hun Ed: Gr: Agtb: Vergadering genomen op.
Donderdag 13e Meij 1762.
Mijn Ed. Heeren van den Geregte gehoort hebbende het verzoek, bij de huisvrouw van Abraham van Drongelen gedaan, ten eijnde haar gem. man, ingevolge van de resol:e van Hun Ed: Gr: Agtb: in dato den 15 jann: 1761 in het stadskrankzinnig en Beterhuijs geconfineert uijt het zelve wederom ontslagen mogten worden.
En wijders geinformeert zijnde omtrent de gehoudene conduites van voornt: Abraham van Drongelen geduurende deszelfs confinement, en voorts requard genomen hebbende op de door hem gedane belofte van beterschap hebben nae rijpe deliberatie goedgevonden en verstaan dat den bovengem: van Drongelen uijt deszelfs Confinement wederom zal worden ontslagen en op vrije voete gestelt.
En dat extract dezes aan Heren regenten van het voorn: huijs, als mede aan de huisvr. van voorgem: van Drongelen zal worden gegeven. Accordeert met de voors: Resolutie. Jb: Karsseboom.

Abraham van Drongelen na Ostindien gesonden op den 19 September 1764.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.