Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


13-08-1767 Margaretha Los echtg. Johannis Duringh


(Voor een Godshuis) Extract uit de Resolutie van de Ed: Groot Achtb: Heeren van den Gerechte der Stad Dordrecht, in denzelven vergadering genomen op
Donderdag den 13en August: 1767.
Mijn Ed: Heeren van den Gerechte gehoort hebbende het rapport van Heeren Commissarissen van den Santheuvel en Gevaerts, dewelke gesproken hadden met de Heeren Regenten van het Stads Krankzinnig en ebterhuis binnen deze Stad, hebben nae voorgaande deliberatie goedgevonden en verstaen, dat, Margaretha Los huijsvrouw van Johannis Duringh, ingevolgen de resolutie van Hun Ed. Groot Achtb: in dato den 24e September 1765 in het voorn: huis geconfineert, wederom uit desselfs Confinement zal worden ontslagen en op vrije Voeten gestelt.
En zal Extract dezes gegeven worden aan Heeren Regenten van 't voorn: huijs, om te dienen tot derzelver informatie.
Accordeert met de voors: Resol. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] (Fol. 61) ontslag van Confinement voor Margareta Los Huijsvrouw van Johannis Duringh.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.