Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


27-09-1767 Gerarda Bronkhorst, ontslag


Schout en Geregte der Vrijen Heerlijkheijd Giessennieuwkerk hebben ten versoeke van de Wed:e wijlen Do. Diderik Bronkhorst, het appoinctement van Confinement op haare dogter Gerarda Bronkhorst, van dato den 25 September 1766, opgeheven, en mitsdien deselve Gerarda Bronkhorst, uijt haar jegenswoordig Confinement ontslagen en ontslaan haar bij deesen.
Actum in 't Regthuijs van Giessen Nieuwkerk voornt:, den 27e September 1767.
In kennisse van mij als Secretaris A. Vonck.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.