Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 50vsAndries de Visser
1799. Andries de Visser is op den 18 Augustij 1799 volgens appointement van de Kamer Judicieel in dato den 26 September 1799 ten lasten van ’t huis geconfineerd voor den tijd van twee Jaren of eerdere beterschap en dus tot den 18 Augustij 1801.
Ontslagen 6 Maart 1801.

Christoffel Menke
1799. Christoffel Menke is op den 5 October 1799 op request van zijn vader H.H. Menke volgens appointement van de Kamer Judicieel in dato 3 Oct. 1799 ten laste van ’t huis geconfineerd voor den tijd van één jaar en dus tot den 5 October 1800.
Ontslagen met de expiratie.

Melis Spaa
1799. Melis Spaa is op den 3 dec. 1799 op request van Jan Spaa volgens appointement van de Kamer Judicieel in dato 26 Nov. 1799 ten laste van ’t huis geconfineerd voor den tijd van een Jaar en dus tot 3 Dec. 1800.
Ontslagen met de expiratie.

Hendrik Uitenbogaart
1799. Hendrik Uitenbogaart is op den 9 Nov. 1799 bij resol. van de Kamer Judicieeel van 21 Jan. 1800 voor den tijd van twee jaren geconfineerd, en alvorens moetende voor den tijd van 14 dagen in een dolhuisje opgesloten worden wegens slecht comportement, duurende nu dit Confinement tot 9 Nov. 1801.
Ontslagen den 3 Julij 1800.

Thomas van de Ven
1800. Thomas van de Ven op den 16 Oct. 1798 in ’t huis ingenomen op ordre van de Kamer Judicieel op den 21 Jan. 1800 ontslagen.

Aart Schep
1799. Aart Schep is op den 27 Aug. 1799 bij provisie en daarna bij resolutie van de Kamer Judicieel van 28 Jan. 1800 ten laste van ’t huis geconfineerd voor den tijd van 2 Jaren en dus tot 27 Aug. 1801.
Volgens Res. van 9 Julij 1801 gecontinueerd tot 27 Aug. 1803.
Volgens Res. van 30 Junij 1803 gecontinueerd tot 27 Aug. 1805.
Ontslagen wegens beterschap op 26 Oct. 1803.

Huibert de Kievit
1799. Huibert de Kievit is op den 3 dec. 1799 in ’t huis en ten laasten van ’t zelve geplaatst voor den tijd van een Jaar en dus tot 3 dec. 1800.
Ontslagen 10 April 1800.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)