Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 51Burger de Visser
1799. Burger de Visser op den 11 April 1799 geconfineerd zijnde bij provisie, is op den 10 feb. 1800 ontslagen.

Hendrik Klein
1800. Hendrik Klein provisioneel op order van den President Scheepen den 16 Maart 1800 geconfineerd, is daar uit op den 5 April 1800 op order van denzelven, ontslagen.

Teunis van Deijl
1800. Teunis van Deijl is op den 16 Mai 1800 op order van de Kamer Judicieel dezer Stad volgens resol. van den 15 Mai 1800 in ’t huis en ten laste van ’t zelve voor één Jaar geconfineerd en dus tot den 16 Mai 1801.
Ontslagen 19 feb. 1801.

Hendrik van Eijken
1800. Hendrik van Eijken is op den 12 Julij 1800 op verzoek van vaders en Regenten van ’t Arme Weeshuis alhier in ons huis ingenomen tot dat dien aangaande zal zijn gedisponeerd.
Overgeb(oekt) N(ieuw) boek fol. 6vs.

Pieter Nodelijk
1799. Pieter Nodelijk is op den 24 Nov. 1799 op ordre van den President Scheepen in ’t huis ingenomen, en daar uit bij herstel van zijne krankzinnigheid op den 6 Sept. 1800 ontslagen ook op ordre van den Heer Vrijthof Schepen dezer Stad.

Cornelis Stuivers
1800. Cornelis Stuivers is op den 9 Aug. 1800 provisioneel en daar na voor de tijd van een Jaar volgens resolutie van den 4 Sept. 1800 ten kosten van ’t huis geplaatst en dus tot 9 Aug. 1801.
Ontslagen met de expiratie.

Cornelis van Wijk
1800. Cornelis van Wijk is op den 25 Julij provisioneel en daar na op resolutie van den 20 Aug. 1800 ten laaste van ’t huis voor een Jaar geplaatst, dus tot 25 Julij 1801.
Volgens resol. van 9 julij 1801 gecontinueerd tot 25 Julij 1802.
Ontslagen den 8 April op provisie gegeeven door den President Schepen.
Mag blijven in ’t huis tot 1 April 1804 volgens resol. van de Kamer Judicieel van 4 Oct. 1803.

Maria Costenbroek huisvrouw van Willem van Hulten
[doorgestreept] 1800. Maria Costenbroek huisvrouw van Willem van Hulten is op den 10 Oct. 1797 in ’t huis geplaatst bij provisie en is zonder dat daar voor request is gepresenteerd volgens resolutie.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)