Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 51vsvan de Commissarissen van ’t Kranks. en Beterhuis alhier de Burgers N.H. Vrijthof en M.W. van Meeteren, als daar toe door de Kamer Jud. cum plena gequalificeerd, in dato den 25 Sept. 1800, voor den tijd van 2 Jaren of eerdere beterschap gepalatst en dus tot 10 october 1802.

Saccharis Ribbe
1800. Saccharis Ribbe is op den 18 Sept. 1800 op request van Maria Ribbe Wed. Pieter Smits ten laste van ’t huis geconfineerd vor den tijd van een jaar dus tot 18 Sept. 1801.
Ontslagen met de expiratie.
Weder geplaatst (en ontslagen tot Sept 1802).

Jan Amerant
1800. Jan Amerant is op den 8 Novemb. 1800 op request van Diakonen van de Roomsche Gemeente op de Voorstraat naast het Kruis ten laste vn het huis geconfineerd voor den tijd van twee jaren, en dus tot 8 Novemb. 1802.
Ontslagen den 15 Julij 1801 volgens resol(utie) van 9 Julij 1801.

Johannes Lempers
1800. Johannes Lempers is op den 29 Nov. 1800 volgens Resol. van de Kamer Judicieel alhier voor den tijd van 2 Jaren in ’t huis geconfineerd ten koste van ’t zelfde huis en dus tot den 29 Novemb. 1802.
Overleeden den 6 Dec. 1800.

Hendrik Pistorius
1800. Hendrik Pistorius is op den 30 Dec. 1800 volgens resol(utie) van 8 Jan. 1801 voor den tijd van 2 Jaren geconfineerd ten koste van ’t huis en dus tot 30 decb. 1802.
Ontslagen den 2 April 1801.

Cornelis ‘t Hoen
1800. Cornelis ’t Hoen is op den 31 Oct. 1800 bij provisie in ’t huis geplaatst, en daar uit den 14 Maart 1801 (ontsla) gehaald en naar ’t tugthuis te Gouda overgebragt.

Dirk Pauwels
1801. Dirk Pauwels is op den 27 feb. 1801 provisioneel en daarna bij resol. van 3 Maart voor den tijd van 2 Jaren ten koste van ’t huis geconfineerd, dus tot 27 feb. 1803.
Ontslagen volgens resol. in dato den 31 Maart 1801.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)