Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 52Johannes van Leije
1801. Johannes van Leije is den 18 Maart 1801 op request van zijn vrouw Maria Margaretha Tielemans ten laste van ’t huis geconfineerd voor den tijd van 2 Jaren en dus tot 18 Maart 1803.
Gecontinueerd tot 18 Maart 1805.
Overtgeb(oekt) in ’t Nieuw Register fol. 8.

Andries de Visser
1801. Andries de Visser is op den 10 April 1801 op request van zijn vrouw Petronella van Loon ten laste van ’t huis geconfineerd voor den tijd van 2 Jaren en dus tot den 10 April 1803.
Ontslagen den 15 Mai 1802.

Hendrik Pistorius
1801. Hendrik Pistorius is op den 4 April 1801 op request van zijn vrouw Elisabeth Kers ten alste van ’t huis geconfineerd voor den tijd van 2 jaren of eerdere beterschap en dus tot 4 April 1803.
Overleden den 31 Jan. 1803.

Arij van Nooijen
1801. Arij van Nooijen is op den 7 Mai 1801 op request van Cornelis de Vogel ten laste van ’t huis geconfineerd voor den tijd van twee Jaren of eerdere beterschap, en dus tot 7 mai 1803.
Volgens resol(utie) van 24 Maart 1803 gecontinueerd tot 7 Mai 1805.
Overgeb(oekt) in ’t Nieuw Register fol. 7vs.

Cornelis Luiten
1801. Cornelis Luiten is op den 19 Junij 1801 op request van zijn vrouw Francina Kornel voor den tijd van een Jaar geconfineerd ten laste van ‘t huis dus tot 19 Junij 1802.
Ontslagen met de expiratie.
Maar bij Resol. van 1 Junij 1802 voor een Jaar gecontinueerd voor (f) 52 jaarlijks, zie dus Schuldboek.

Pieter Nodelijk
1801. Pieter Nodelijk is op den 9 Junij 1801 op request van zijn vrouw Johanna Kronenburg voor den tijd van 2 Jaren of eerdere herstelling ten laste van ’t huis geconfineerd dus tot 9 Junij 1803.
Overleden den 7 Aug. 1802.

Jan Ridderhof
1801. Jan Ridderhof den 4 Mai 1801 in ’t huis en ten laste van ’t zelve geplaatst is den 1 Julij 1801 wegens herstel ontslagen.

Jan Petiet
1801. Jan Petiet is den 17 Septb. 1801 in ’t huis en ten laste van ’t zelve gepalatst voor den tijd van 2 Jaren dus tot 17 Septb. 1803.
(Ontslagen met de expiratie)
Mag weg volgens Resol. van 1e Julij 1803 blijven in ’t huis tot 1 Mai 1804.
Ontslagen 1 Mai 1804.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)