Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 52vsBarend Plukhooij
1802. Barend Plukhooij is den 14 Januarij 1802 in ’t huis en ten laste van ’t zelve ingenomen wegens kranksinnigheid voor den tijd van drie maanden, en dus tot 14 April 1802.
Ontslagen 14 April 1802.

Cornelis Pieterman
1802. Cornelis Pieterman is op den 25 feb. 1802 in ’t huis ten laste van ’t zelve ingenomen voor den tijd van 1 Jaar en dus tot 25 feb. 1803.
Ontslagen 3 Nov. 1802.

Johannes Amarand
1802. Johannes Amarand is op den 18 feb. 1802 in ’t huis en ten laste van ’t zelve ingenomen voor den tijd van 2 Jaren en dus tot 18 feb. 1804.
Ontslagen met de expiratie.

Steven van de Ven
1802. Steven van de Ven is op den 4 Mai 1802 om dronkenschap in ’t huis en ten laaste daar van voor den tijd van een Jaar ingenomen en dus tot den 4 Mai 1803.
Ontslagen met de expiratie.

Arnoldus Galmeijer
1802. Arnoldus Galmeijer is op den 3 Mai 1802 om dronkenschap in ’t huis en ten laste van ’t zelve voor den tijd van een Jaar ingenomen, en dus tot den 3 Mai 1803.
Ontslagen met de expiratie.

Jan Ouburg
1802. Jan Ouburg is op den 1 Mai 1802 om dronkenschap in ’t huis en ten laste van ’t zelve voor den tijd van twee Jaaren ingenomen dus tot 1 Mai 1804.
Ontslagen 1 Mai 1804.

Cornelis Stuivers
1802. Cornelis Stuivers is op den 25 Maart 1802 in ’t huis en ten laste van ’t zelve voor den tijd van twee jaren ingenomen, dus tot 25 Maart 1804.
Gecontinueerd volgens resol. van 20 dec. 1803 tot 25 Maart 1806.
Overgeb(oekt) in ’t N(ieu)w Register fol. 8vs.

Dirk van Geluk
1802. Dirk van Geluk is op den 20 Julij 1802 in ’t huis en ten laste daar van ingenomen voor den tijd van 2 Jaren of eerdere beterschap en dus tot 20 Julij 1804.
Overgeb(oekt) in ’t N(ieu)w Register fol. 9.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)