Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 53Martinus van de Klundert
1802. Martinus van de Klundert is op den 27 Julij 1802 in ’t huis en ten laste daar van geconfineerd wegens dronkenschap voor denn tijd van twee jaaren, en dus tot 27 Julij 1804.
Ontslagen.

Hendrik Ekelo
1802. Hendrik Ekelo is wegens krankzinnigheid op den 17 September 1802 in ’t huis ten ten laste van ’t zelve geconfineerd voor 2 Jaren of eerdere beterschap en dus tot 17 September 1804.
Overleden den 27 April 1804.

Pieter Plasier
1802. Pieter Plasier is op den 30 September 1802 voor den tijd van een maand ten laaste van ’t huis ingenomen, dus tot 30 October 1802.
Is ontslagen 2 April 1803.

Corstiaan Vriendschap
1802. Corstiaan Vriendschap is op den 12 Octob. 1802 wegens dronkenschap voor den tijd van twee Jaren of eerdere herstelling ten laaste van ’t huis geconfineerd dus tot 12 octob. 1804.
Overb(oeken) in ’t Nieuw Reg(ister) fol. 9vs.

Jan Ridderhof
1802. Jan Ridderhof den 29 Aug. 1802 provisioneel geconfineerd geweest zijnde is op den 19 Oct. 1802 op ordre van den President Schepen weder ontslagen.

Cornelis Hardonk
1802. Cornelis Hardonk is den 19 October 1802 wegens dronkenschap voor den tijd van 2 Jaren ten laste van ’t huis geconfineerd dus tot 19 October 1804.
Ontslagen den 20 Maart 1804.

Cornelis van Wijk
1802. Cornelis van Wijk is op den 27 Oct. 1802 voor den tijd van een jaar ten laste van ’t huis gecontineerd; dus tot 27 octob. 1803.
Overgeb(oek)t in ’t Nieuw boek fol. 10.

Willem Cocceus
1803. Willem Cocceus is op den 24 Maart 1803 wegens krankzinnigheid voor den tijd van 2 Jaaren of vroegere beterschap, ten laste van ’t huis geconfineerd dus tot 24 Maart 1805.
Ontslagen op order van den Heer Schepen den Bandt den 11 Oct. 1803.

Cornelis van den Berg
1803. Cornelis van den Berg is op den 20 Maart 1803 wegens krankzinnigheid voor den tijd van 2 Jaren of eerdere beterschap ten laaste van ’t huis geconfineerd, dus tot den 20 Maart 1805.
Overgeb(oek)t in ’t N(ieu)w Reg(ister) fol. 10vs.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)