Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 54Dirk Pauwels
1803. Dirk Pauwels is op den 22 dec. 1803 geconfineerd geweest provisioneel en den 13 Jan. 1804 op mondelijke order van den Heere den Bandt Scheepen ontslagen.

Blaas van Haarlem
1804. Op den 9 Januarij is Blaas van Haarlem om dronkenschap geconfineerd voor den tijd van een Jaar ten laste van ’t huis, dus tot 9 Januarij 1805.
Ontslagen 20 Maart 1804.

Aart van der Schep
1804. Den 2 Junij is Aart van der Schep wegens krankzinnigheid voor Twee jaren of eerdere herstelling ten Lasten van ’t huis geconfineert dus tot 2 Junij 1806.
Overgeb(oekt) in ’t N(ieuw) Register fol. 15.

Jan Ridderhof
1804. Den 13 April is Jan Ridderhof wegens krankzinnigheid voor Twee jaren of eerder herstelling ten lasten van ’t huis geconfineert dus tot 13 April 1806.
Overgeb(oekt) in ’t N(ieuw) Register fol. 14vs.

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)