Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Stads Krankzinnig en Beterhuis (indexen van geconfineerden 1761-1804)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 22 (Stads Krankzinnig en Beterhuis)
Inventarisnummer: 416 (mannen 269 x)

(transcriptie E. van Dooremalen) (scans verkrijgbaar: info(at)dordtenazoeker.nl)


folio 12Adriaen Kamerman
1769. den 27e Junij bij appointement voor 2 Jaaren om Krankzinnigheid geconfineert.
Bij Resolutie van Mij Ed Heeren van den Geregte in dato 28 maart 1771 uijt sijn Confinement ontslagen met den 27 Junij 1771 ten ware inmiddels wederom in die toestand mogt geraken, en als dan daarvan kennis te geven.
1771. Julij 2, Bij Resolutie van Mijn Ed Heeren van den Geregte wederom geconfineert voor den tijd van Twee jaaren expireerende 2 Julij 1773.
1773. Julij 1, Bij Resolutie als voren in ’t Confinement gecontinueert voor 1 Jaar, dus tot 2 Julij 1774.
1774. Julij 19, Bij resolutie gecontinueert tot 2 Julij 1776.
1776. Septb. 5 Bij resolutie gecontinueert tot 2 Julij 1778.
1778. Bij Resol. van 30 Junij gecontinueert tot 2 Julij 1780.
Overleeden den 13 Maart 1780.

Willem van Leen
1769. Bij Resolutie van 2e Augustus geconfineert.
Den 30e September voor de kamer Rotterdam na Indien versonden.

NB.
Gegevens van Willem van Leen uit Dordregt
Datum indiensttreding: 02-10-1769 Datum uit dienst: 02-05-1771
Functie bij indiensttreding: Soldaat Reden uit dienst: Overleden Uitgevaren met het schip: Vrouwe Elisabeth Waar uit dienst: Azie
Maandbrief: Ja Schuldbrief: Ja
Begunstigde(n): instelling: Aan de Diaconij arme te Dordregt tot alimentatie van zijn kind.
Instelling: Kind ; Aan de Diaconij arme te Dordregt tot alimentatie van zijn kind.
Gegevens van de vaart
Schip: Vrouwe Elisabeth Vertrek: 02-10-1769
Kamer: Rotterdam Kaap: 11-02-1770
Inventarisnummer: 14253 05-03-1770
Folio: 281 Aankomst: 27-05-1770
DAS- en reisnr.: 4057.4 Batavia
[http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl]

Laatst gewijzigd: augustus 2011. (gehele transcriptie online gezet augustus 2020)